Nhà sản xuất PCB cạnh tranh

FR-4 Hard gold PCB

FR-4 PCB vàng cứng

Hai lớp ván, độ dày ván: 1,6mm;

Độ dày đồng thành phẩm: 35um,

Kết thúc: ENIG

gold plating PCB with CEM-3 material

PCB mạ vàng với vật liệu CEM-3

Bảng một lớp, độ dày của bảng: 1,2mm;

Độ dày đồng thành phẩm: 35um,

Kết thúc: ENIG