Nhà sản xuất PCB cạnh tranh

Kích thước PCB tối đa 20 inch * 18 inch
Kích thước PCB tối thiểu 2 inch * 2 inch
Độ dày của bảng 8 triệu-200 triệu
Kích thước thành phần 0201-150mm
Chiều cao tối đa của thành phần 20mm
Sân dẫn tối thiểu 0,3mm
Vị trí bóng BGA tối thiểu 0,4mm
Độ chính xác của vị trí +/- 0,05mm
 

 

 

Phạm vi dịch vụ     

Mua sắm và Quản lý Nguyên vật liệu
Vị trí PCBA
Hàn các thành phần PTH
Kiểm tra lại bóng BGA và chụp X-quang
ICT, thử nghiệm chức năng và kiểm tra AOI
Chế tạo Stencil