Nhà sản xuất PCB cạnh tranh

flexible PCB with gold finger

PCB linh hoạt với ngón tay vàng

Hai lớp ván, độ dày ván: 0,30mm;

Độ dày đồng thành phẩm: 35um,

Kết thúc: ENIG

4 layer flexible board

Bảng linh hoạt 4 lớp

Ván 4 lớp, độ dày ván: 0,60mm;

Độ dày đồng thành phẩm: 35um,

Kết thúc: ENIG