Nhà sản xuất PCB cạnh tranh

  • Low Volume medical PCB SMT Assembly

    Lắp ráp PCB SMT y tế khối lượng thấp

    SMT là tên viết tắt của Surface Mounted Technology, là Công nghệ và quy trình phổ biến nhất trong ngành lắp ráp điện tử.Công nghệ gắn kết bề mặt mạch điện tử (SMT) được gọi là Surface Mount hoặc Surface Mount Technology.Nó là một loại công nghệ lắp ráp vi mạch lắp đặt các thành phần lắp ráp bề mặt không chì hoặc chì ngắn (SMC / SMD trong tiếng Trung Quốc) trên bề mặt của Bảng mạch in (PCB) hoặc bề mặt nền khác, sau đó hàn và lắp ráp bằng phương pháp hàn nóng lại hoặc hàn nhúng.