Nhà sản xuất PCB cạnh tranh

blinded hole board

bảng lỗ mù

Ván 8 lớp, độ dày ván: 2,40mm;

Độ dày đồng thành phẩm: 35um,

Kết thúc: ENIG

blinded and buired holes board with laser drilling hole

bảng lỗ bị mù và có lỗ khoan với lỗ khoan laser

Ván 6 lớp, độ dày ván: 1.80mm;

Độ dày đồng thành phẩm: 35um,

Kết thúc: ENIG